Branding คืออะไร มีกลยุทธ์ไหนบ้าง ที่กระตุ้นยอดขาย

Branding คือ

คำว่า Branding คือ การสื่อสารเอกลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ จนเกิดเป็นภาพจำให้กับผู้บริโภค และทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นจนเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด การทํา Branding ไม่ใช่การทำโลโก้หรือชื่อเพียงอย่างเดียว แต่จะรวมไปถึงกระบวนการใช้กลยุทธ์ ศึกษาคู่แข่ง หรือพูดง่ายๆ ก็คือ การสร้างแบรนด์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ เพื่อให้แบรนด์สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคได้ เป็นกระบวนการสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อสร้างความจดจำและความแตกต่างในสายตาของลูกค้า การสร้างแบรนด์ที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าและดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจมากขึ้น จะสอดคล้องกับ Ci ของแบรนด์ ซึ่ง CI Brand คือ อัตลักษณ์ของแบรนด์หรือองค์กรนั่นเอง

การสร้าง Branding คืออะไร

การสร้าง Branding คือ ความพยายามสร้างเอกลักษณ์ ซึ่งคำว่า แบรนด์คือ แนวคิดหรืออุดมคติที่แสดงถึงองค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรนั้น โดยสามารถถ่ายทอดภาพลักษณ์ผ่านชุดข้อความที่กำหนดได้ การสร้างแบรนด์ คืออะไร นั้นคำตอบก็คือ การใช้ความพยายามและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้แบรนด์ของเราสามารถสร้างความจดจำและความแตกต่างได้ ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตได้ในระยะยาว การสร้างแบรนด์ที่ดีจะสร้างคุณค่าและมูลค่า ช่วยเพิ่มยอดขายและกำไร แถมยังสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อีกด้วย ถือว่าสำคัญอย่างมากต่อการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน และที่สำคัญคือต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา

Branding Strategy มีอะไรบ้าง

กลยุทธ์ในการสร้าง Branding คือ การกำหนดทิศทางและเป้าหมายของแบรนด์ในระยะยาว กลยุทธ์ที่ดีจะช่วยให้แบรนด์สามารถสื่อสารตัวตนและคุณค่าของแบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ มาดูกันว่า Branding Strategy มีอะไรบ้าง

Branding Marketing

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างเรื่องราว

กลยุทธ์การสร้าง Storytelling คือ กลยุทธ์ในการเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารตัวตนและคุณค่าของแบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย การเล่าเรื่องที่ดีจะช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างความจดจำและความสัมพันธ์ที่ดีได้

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างเสียง

กลยุทธ์การทำ Voice Branding คือ กลยุทธ์ในการสร้างเสียงของแบรนด์ เพื่อสื่อสารตัวตนและบุคลิกภาพของแบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ Brand Voice ที่ดีจะต้องดูว่าพูดแบบไหน ด้วยน้ำเสียงอย่างไร ที่จะส่งสารให้ติดใจลูกค้าได้

กลยุทธ์ที่ 3 การออกแบบ

กลยุทธ์การทำ Brand Design คือ กลยุทธ์ในการสร้างองค์ประกอบต่างๆ ที่สื่อถึงแบรนด์ เช่น โลโก้ แอททริบิวต์ ข้อความและโทนสี เป็นต้น กลยุทธ์ Brand Design ที่ดีจะช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างความจดจำและเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายได้ เป็นส่วนที่ บริษัทรับออกแบบเว็บไซต์ ต้องให้ความสนใจ

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างคุณค่า

กลยุทธ์การทำ Values Branding คือ กลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าของแบรนด์ เพื่อกำหนดคุณค่าที่แบรนด์มอบให้กับลูกค้า กลยุทธ์ที่ดีจะช่วยให้สร้างความผูกพันและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้

Branding ตัวอย่างที่ดี จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

การสร้าง Branding คือ

กลยุทธ์การทำ Values Branding คือ กลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าของแบรนด์ เพื่อกำหนดคุณค่าที่แบรนด์มอบให้กับลูกค้า กลยุทธ์ที่ดีจะช่วยให้สร้างความผูกพันและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้

Apple

ตัวอย่างแรกของ Branding คือ Apple เป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกที่มีชื่อเสียงในด้านนวัตกรรมและการออกแบบที่ทันสมัย มีกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่โดดเด่นในด้านโลโก้รูปแอปเปิลที่เรียบง่าย แต่ก็จดจำง่ายเช่นกัน สะท้อนถึงตัวตนของแบรนด์ได้ดี พร้อมวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสื่อสารผ่านโฆษณา ผ่านแคมเปญการตลาดที่เน้นความสร้างสรรค์ พร้อมให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้า ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย ไปจนถึงการให้บริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม สิ่งเหล่านี้คือการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

Nike 

เป็นแบรนด์กีฬาระดับโลกที่มีชื่อเสียงในด้านแรงบันดาลใจและความสำเร็จ แบรนด์ Nike มีกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่โดดเด่นอย่างโลโก้รูป Swoosh ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง สะท้อนถึงตัวตนของแบรนด์ที่แข็งแกร่งและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ มีการวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและประสิทธิภาพ แถมยังสื่อสารผ่านแคมเปญการตลาดที่เน้นแรงบันดาลใจและความสำเร็จของนักกีฬาระดับโลกอีกด้วย

Starbucks 

อีกหนึ่งตัวอย่างที่โดดเด่นของ Branding คือ Starbucks เป็นแบรนด์กาแฟระดับโลกที่มีชื่อเสียงในด้านความอบอุ่นและผ่อนคลาย มีกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ด้วยโลโก้รูป Siren ที่สื่อถึงความรักและความอบอุ่น เป็นแบรนด์กาแฟที่มอบประสบการณ์การดื่มกาแฟที่ผ่อนคลาย ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้า ตั้งแต่บรรยากาศร้านที่อบอุ่นไปจนถึงบริการที่ประทับใจนั่นเอง

Marketing กับ Branding ต่างกันอย่างไร

ความหมายของ Branding คือ ภาพลักษณ์หรือตัวตนของแบรนด์ ส่วน Marketing คือการตลาดที่สื่อสารออกไปในรูปแบบของข้อมูล มาดูกันว่า Marketing กับ Branding ต่างกันอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

  • ความหมาย

Marketing คือ กระบวนการวางแผนและดำเนินการเพื่อสื่อสารและส่งมอบคุณค่าไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ส่วน Branding คือ กระบวนการสร้างและบริหารจัดการ แบรนด์คือภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ในสายตาของผู้บริโภค

  • เป้าหมาย 

เป้าหมายของ Marketing คือการสร้างยอดขายและรายได้ ในขณะที่เป้าหมายของ Branding คือ การสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของแบรนด์

  • ระยะเวลา 

ระยะเวลาของกระบวนการ Marketing จะเป็นกระบวนการระยะสั้น ในขณะที่ Branding จะเป็นกระบวนการในระยะยาว

  • วิธีการ 

Marketing เน้นไปที่การสื่อสารและโน้มน้าวใจผู้บริโภค ในขณะที่ Branding เน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์และสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค

สรุป Branding คือ การสร้างภาพลักษณ์ เพื่อเอาชนะคู่แข่งในระยะยาว

การสร้าง Branding คือ ส่วนที่สำคัญสำหรับนักธุรกิจ เพราะแบรนด์จะเป็นหน้าตา เป็นสัญลักษณ์ที่จะพาให้ผู้บริโภคหันมาสนใจสินค้า ดังนั้น การทํา Branding จึงสำคัญอย่างมาก การสร้างแบรนด์ที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์สามารถสร้างความแตกต่างและเป็นที่จดจำในใจผู้บริโภค เป็นกระบวนการในระยะยาว แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงเป็นความรู้ที่ผู้รับ บริการสร้างเว็บไซต์ และนักธุรกิจต้องเรียนรู้