Business Ecosystem ดีอย่างไร ทำไมองค์กรต้องสนใจ

Business Ecosystem

หนึ่งในสิ่งสำคัญที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ก็คือ Business Ecosystem เป็นเรื่องพื้นฐานในธุรกิจที่ต้องใช้ เราจะเห็นอยู่บ่อยๆ แปลเป็นไทยได้ว่า ระบบนิเวศทางธุรกิจ ซึ่งคำว่าระบบนิเวศ หมายถึง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในที่แห่งหนึ่ง เป็นเรื่องพื้นฐานที่ใครหลายๆ คนรู้จัก เหมือนกับระบบนิเวศในด้านธุรกิจ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่นำเอาระบบนิเวศตามธรรมชาติมาปรับใช้กับการทำธุรกิจ คำที่เราเคยได้ยินบ่อยๆ คือคำว่า พาร์ทเนอร์ สิ่งนี้เองก็เป็น Ecosystem ทางธุรกิจแบบหนึ่ง เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการผลักดันให้การตลาดประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบไหน ขนาดเล็กหรือใหญ่ย่อมต้องมีการนำระบบนิเวศมาใช้อย่างเลี่ยงไม่ได้ 

Business Ecosystem คืออะไร

หลักการ Business Ecosystem เป็นการนำเอาระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ Business Ecosystem คือ ระบบนิเวศด้านธุรกิจที่มนุษย์สร้างขึ้น ใช้ในการสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและผลักดันความก้าวหน้าของธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพื่อแบ่งปันทรัพยากร ความรู้และความสามารถซึ่งกันและกัน ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกอุตสาหกรรมและทุกขนาด อย่างเช่น ธุรกิจทำการร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่อลดต้นทุน ร่วมมือกับร้านค้าปลีกเพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น และร่วมมือกับลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการ เป็นต้น 

ประเภทของ Business Ecosystem มีอะไรบ้าง

Business Ecosystem มีอะไรบ้าง

ระบบนิเวศแบบธุรกิจนั้นจะแบ่งประเภทของ Business Ecosystem ออกเป็น 2 แบบ เราจะมาแบ่งกลุ่มพร้อมยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพของ Ecosystem Business Model สามารถแบ่งได้ ดังนี้

  • Ecosystem Partnerships

เป็นความร่วมมือระหว่างธุรกิจ 2 องค์กรหรือมากกว่า จับมือทำงานร่วมกันเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เป็นการหาเพื่อนแบบพื้นฐานที่หลายๆ องค์กรใช้ เพื่อให้ธุรกิจเราดำเนินต่อไปได้ เช่น สำนักพิมพ์จับมือกับโรงพิมพ์และสื่อมีเดีย รวมทั้ง บริการการตลาดออนไลน์ เพื่อให้พวกเขาผลิตหนังสือ ช่วยโปรโมตผลงานและให้บริการแทน ระบบนิเวศในลักษณะนี้คือพื้นฐานที่องค์กรแทบจะทั้งหมดบนโลกใช้เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อธุรกิจมากที่สุด

  • Ecosystem Corporate Sustainability

Business Ecosystem ในลักษณะนี้ค่อนข้างจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นการสร้างทรัพยากรทางธุรกิจขึ้นมาด้วยตนเอง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น Apple ที่มีทั้งผลิตภัณฑ์ Iphone, Ipad, Mac, Apple Watch, Apple Tv+, Apple Pay และ Icloud เป็นต้น จะเห็นได้ว่าบริการเหล่านี้มีความหลากหลายมาก ทั้งเป็นบริการโทรศัพท์ นาฬิกา การทำธุรกรรม แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งและพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ล้วนเป็นสังคมหรือระบบนิเวศที่ทาง Apple สร้างขึ้นมาเอง

ขั้นตอนการทำ Business Ecosystem Mapping ให้ดี ทำอย่างไร

ในส่วนของการทำ Business Ecosystem อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ประกอบไปด้วยหลายอย่าง และต้องเลือกพาร์ทเนอร์ที่ดีด้วย หากต้องการใช้ ระบบนิเวศทางธุรกิจ องค์กรจะต้องมีการเปิดรับความคิดใหม่ๆ จากพาร์ทเนอร์ พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนความคิดและการดำเนินการ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้

 

1. คิดนอกกรอบ

มองหาแนวคิดใหม่ๆ อย่าคิดเดิมๆ อย่างการทำแบบ One-Sided Business ถือเป็นการดำเนินธุรกิจแบบทิศทางเดียว ด้วยการทำตั้งแต่กระบวนการผลิตวัตถุดิบ จัดส่งวัตถุดิบไปจนถึงมือลูกค้า ถือว่าใช้ระยะเวลานาน แถมยังมีต้นทุนสูงมาก ในยุคที่ความเร็วของการบริการเป็นสิ่งสำคัญ วิธีการนี้อาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป ดังนั้นองค์กรจะต้องไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆ และพร้อมหาแนวทางใหม่หรือต้องคิดนอกกรอบ

 

2. หาพาร์ทเนอร์ที่ดี

ข้อนี้สำคัญมากในการทำ Business Ecosystem เพราะถ้าคู่ค้าไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสม ธุรกิจของคุณอาจพังได้ คุณต้องคิดว่า ต้องหาพาร์ทเนอร์ประเภทไหน มีจุดเด่นอะไรที่จะพาเราก้าวหน้า และแรงจูงใจอะไรที่จะดึงพาร์ทเนอร์ที่เราต้องการมาจับมือร่วมกัน สำคัญมากในการทำธุรกิจ

 

3. สานสัมพันธ์ที่ดี

การอยู่ร่วมกันจะต้องมีกฎเกณฑ์เพื่อลดความขัดแย้ง ดังนั้นต้องระบุหน้าที่ให้ชัดเจน ระบุรายได้ กำไร หุ้นหรืออะไรที่เป็นตัวเลขให้ชัดเจน เพื่อความสัมพันธ์ที่ราบรื่น

 

4. กำหนดเป้าหมายร่วมกัน

ทำการกำหนดเป้าหมาย วางแผนร่วมกัน เพื่อให้การทำงานดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นๆ เช่น มีเป้าหมายเพื่อกำไร 30% ด้วยการทำธุรกิจที่มีแนวคิด Green Marketing เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เป็นต้น

 

5. การโปรโมต

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ต้องการ ก่อนอื่นจะต้องมีการ Promote ไม่ว่าสินค้าของคุณจะดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีใครรู้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร เช่น การเปิดให้ทดลองใช้หรือมีส่วนลด เป็นต้น

ประโยชน์ของการทำ Ecosystem Business Model มีข้อดีอย่างไร

Business Ecosystem Mapping

สำหรับข้อดีของ Business Ecosystem นั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเรื่องของต้นทุน เวลา ความแข็งแกร่งและภาพลักษณ์ Business Ecosystem คือ ส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ เพราะการที่จะสำเร็จได้ด้วยตนเองเพียวๆ นั้นยากมากในยุคที่ธุรกิจกลายเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ แต่ยากที่จะไปถึงจุดที่ต้องการ มาดูว่าการมีคู่ค้านั้นมีข้อดีอะไรบ้าง

  • ลดต้นทุน

สามารถลดต้นทุนโดยร่วมมือกับธุรกิจอื่นๆ บางส่วนเราไม่ต้องลงทุนแต่ให้พาร์ทเนอร์ของเราทำแทนได้ ดีอย่างมากต่อธุรกิจทุกขนาด

  • สร้างโอกาสขยายองค์กร

การทำ Business Ecosystem ดีอย่างมากต่อการหาลูกค้าใหม่ๆ เข้ามา เช่น ปตท. ดึงเซเว่นเข้ามา เพื่อดึงดูดลูกค้าที่ต้องการซื้อของให้เข้าปั๊มมากขึ้น หรือร้านอาหารสมัยนี้นิยมใช้บริการ Grabfood Foodpanda ในการขยายฐานลูกค้า เป็นต้น

  • ภาพลักษณ์

หากคุณได้ร่วมมือกับองค์กรที่มีชื่อเสียง ก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจดูดีขึ้น น่าเชื่อถือ ส่งผลให้มีลูกค้ามากขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับคู่ค้าของคุณด้วย หากพาร์ทเนอร์เกิดภาพลักษณ์เสียขึ้นมา ย่อมส่งผลต่อธุรกิจของคุณเช่นกัน ส่วนนี้มีตัวอย่างเด่นๆ คือ การให้คนดังมาเป็น Brand Ambassador เช่น ลิซ่าเป็น Brand Ambassador ให้กับ Celine ซึ่งความดังของ Blackpink Lisa ส่งผลให้แบรนด์มียอดขายเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นด้วย แต่ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเกิดความเสียหายก็จะส่งผลกระทบต่อกัน อาจจะไม่มากแต่มีแน่นอน

  • เพิ่มความแข็งแกร่ง

ในยุคนี้ธุรกิจถือว่ามีคู่แข่งเยอะมาก การที่องค์กรจะอยู่ต่อไปในระยะยาวจะต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีมาช่วยเสริม เหมือนกับการที่ ปตท. ดึงเซเว่นมาเป็นพาร์ทเนอร์ เพราะเซเว่นคือบริการที่คนไทยทั่วประเทศนิยมใช้ ทำให้ ปตท. เป็นปั๊มที่คนทั่วไปมักจะใช้งาน

  • ความรวดเร็ว

ข้อนี้ถือว่าสำคัญมากในการทำธุรกิจแบบใหม่ เพราะการบริการที่มีความเร็วคือสิ่งที่คนยุคใหม่ให้ความสำคัญ เช่น การขายของผ่าน Lazada หรือ Shopee เป็นการใช้บริการขนส่งเพื่อส่งของให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ถ้าขายเองแล้วส่งเองย่อมเกิดความล่าช้ามากกว่าการใช้บริการส่งของ หรือบริษัทที่ต้องการผู้ดูแลเว็บ ก็ทำการจ้างบริษัท รับทําเว็บไซต์ เพื่อการอัปเดตข้อมูลผ่านเว็บได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ เป็นต้น

บทสรุปของ Business Ecosystem ระบบนิเวศที่ช่วยผลักดันองค์กร

การทำ Business Ecosystem เป็นเรื่องพื้นฐานของการทำธุรกิจในยุคสมัยใหม่ ด้วยการสานสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนกับผู้ที่ให้ผลประโยชน์แก่องค์กร Business Ecosystem คือ สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ สามารถใช้ได้กับองค์กรทุกขนาด คุณสามารถหาตัวอย่างได้จากชีวิตประจำวันทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น บริษัทที่เช่าอาคาร เซ็นทรัลกับเมเจอร์ หรือจะเป็นระบบสังคมของ Apple, Facbook และ Google เป็นต้น ระบบนิเวศธุรกิจคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และได้รับโอกาสเพิ่มมากขึ้น แถมช่วยลดต้นทุนหลายๆ อย่าง ดังนั้นกลยุทธ์นี้จึงเป็นที่นิยมต่อองค์กรทั่วโลก