Climate Technology สำคัญอย่างไร ทำไมองค์กรต้องสนใจ

Climate Technology

หลักการใช้ Climate Technology ในด้านธุรกิจอาจจะดูไม่เกี่ยวข้องกันแม้แต่น้อย ทว่าเรื่องเหล่านี้ก็มีส่วนเกี่ยวพันกัน เพราะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนต้องคำนึงถึง Climate Tech คือ เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถามว่าในภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาทอะไร ซึ่งก็คือการลงทุนหรือการทำให้ธุรกิจให้เป็น Net Zero ภายในปี 2050 หมายความว่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ เรื่องนี้สำคัญอย่างมากในการรักษ์โลกของเรา เพราะภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยปละละเลยได้อีก ถือเป็นเรื่องดีที่ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจให้ความสนใจในเรื่องเหล่านี้มากยิ่งขึ้น มองในอีกมุมก็เป็นการทำ Business Ecosystem ด้วยการมอบทุนให้กับบริษัทสตาร์ทอัพที่กำลังแก้ปัญหาในเรื่องของ Climate Tech ในด้านธุรกิจถือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ด้วย

Climate Tech คืออะไร

Climate Tech คือ

คำว่า Climate Technology เป็นกระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกหรือทำให้เป็นศูนย์ ซึ่งรวมถึงการกำจัดก๊าซเรือนกระจกในสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยมลพิษในอนาคต Climate Technology Companies ต่างๆ จะมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งแบรนด์ธุรกิจใหญ่ๆ มักจะจัดงานสัมมนาหรือแคมเปญเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่บ่อยๆ เพราะเรื่องอากาศกับภาวะเรือนกระจกถือว่าสำคัญมาก เรียกได้ว่าเป็นอันดับ 1 ในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั้งโลกต้องแก้ไข เป็นเรื่องที่พูดกันมายาวนานหลายปี แต่ผลกระทบก็ยังคงรุนแรงขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่น Pm, โลกร้อน, อากาศเป็นพิษและอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นกระบวนการนี้คือการสร้างความน่าเชื่อถือให้แบรนด์ แถมยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนหันมาสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย

ตัวอย่างวิธีการของ Climate Technology มีอะไรบ้าง

การทำ Climate Technology มีหลายแบบมาก เพราะมีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก เราจะมาแนะนำ ตัวอย่างวิธีการของ Climate Technology ในหลายๆ แบบ มีดังนี้

 • เทคโนโลยีกลุ่มไฮโดรเจน (Hydrogen)

เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การใช้พลังงานแยกไฮโดรเจนกับน้ำ เป็นต้น

 • โซลูชันส์เพื่อธรรมชาติ (Nature-Based Solutions)

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอาศัยธรรมชาติและระบบนิเวศ เช่น ป่าไม้ ป่าชายเลน หญ้าทะเล ป่าชายหาด แนวปะการัง เป็นต้น โดยการใช้ระบบมอนิเตอร์ตรวจสอบป่า การปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 • เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

แนวคิดทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นลดการสูญเสียทรัพยากรตลอดวงจรการผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เห็นได้ชัดคือ การรีไซเคิลพลาสติก การใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ทุกแบรนด์สามารถทำได้

 • เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาคาร (Building Technologies)

สำหรับ Climate Technology ส่วนนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับอาคาร เช่น ปั๊มทำความร้อน เทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ น้ำและพลังงาน เป็นต้น

 • นวัตกรรมกระบวนการทางอุตสาหกรรม (Industrial-Process Innovation)

มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งความร้อน เป็นต้น

 • เชื้อเพลิงยั่งยืน (Sustainable Fuels)

เชื้อเพลิงที่ผลิตจากวัตถุดิบหมุนเวียน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น เชื้อเพลิงสังเคราะห์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นต้น

 • กำจัด จับ จัดเก็บคาร์บอน (Carbon Removal, Capture, And Storage)

เทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศและเก็บไว้อย่างถาวร ซึ่งการกำจัดคาร์บอน ได้แก่ การปลูกป่า เทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนโดยตรงจากอากาศ (Direct Air Capture: Dac) และจัดเก็บคาร์บอนด้วยการฝังกลบคาร์บอนใต้ดิน

 • เกษตรกรรมและอาหาร (Agriculture And Food)

มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตอาหารและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โปรตีนทางเลือก เปลี่ยนการเก็บรักษาพันธุ์พืช เป็นต้น

 • พลังงานที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่ (Renewables)

พลังงานที่ได้จากแหล่งพลังงานธรรมชาติ เช่น แผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ กังหันลมผลิตไฟฟ้าจากลม เป็นต้น

 • แบตเตอรี่และอุปกรณ์จัดเก็บพลังงาน (Batteries And Energy Storage)

ช่วยกักเก็บพลังงานจากแหล่งพลังงานต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในรถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์กักเก็บพลังงานศักย์ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ เป็นต้น

Climate Technology Companies

สำหรับแคมเปญของ Climate Technology ที่เห็นได้ชัดคือ นโยบาย Net Zero ที่ต้องการทำให้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด้วยองค์กรหรือบริษัท Climate Technology Companies ที่มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แคมเปญนี้จะสำเร็จได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ในส่วนขององค์กรถือว่าท้าทายมาก ธุรกิจหลายแห่งทั่วโลกได้ประกาศเป้าหมายในการบรรลุภาวะ Net Zero ภายในปี 2050 เนื่องจากเป็นภาคส่วนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมาก หากแบรนด์ใดเห็นความสำคัญก็จะยกระดับภาพลักษณ์องค์กร สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภค เช่น Apple ประกาศมุ่งมั่นที่จะบรรลุภาวะ Net Zero ภายในปี 2030 ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นที่จะบรรลุภาวะ Net Zero ภายในปี 2030 หากใครสนใจอยากรู้รายละเอียดของกระบวนการทำแต่ละองค์กร สามารถเข้าไปดูได้ แต่ละองค์กรทำการ ออกแบบเว็บไซต์บริษัท แตกต่างกันไป

รวบรวม Climate Technology News ขององค์การต่างๆ

Climate Technology Solutions

มาดูกันว่ามีองค์กรใหญ่ๆ ทำ Climate Technology ที่ไหนบ้าง มีบริษัทไหนเข้าร่วมเกี่ยวกับ Climate Technology Companies กันบ้าง

องค์กรธุรกิจในประเทศไทย

 • เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นที่จะบรรลุภาวะ Net Zero ภายในปี 2050 ลงทุนในพลังงานหมุนเวียน ปรับปรุงการใช้พลังงานและปลูกป่า
 • ไทยเบฟ มุ่งมั่นที่จะบรรลุภาวะ Net Zero ภายในปี 2040 ลงทุนในพลังงานหมุนเวียน ปรับปรุงการใช้พลังงาน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง
 • ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นที่จะบรรลุภาวะ Net Zero ภายในปี 2030 ลงทุนพลังงานหมุนเวียน ปรับปรุงการใช้พลังงานและสนับสนุนลูกค้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อการทำ Climate Technology อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรระดับโลก

 • Apple มุ่งมั่นที่จะบรรลุภาวะ Net Zero ภายในปี 2030 ลงทุนในพลังงานหมุนเวียน ปรับปรุงการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากห่วงโซ่อุปทาน
 • Microsoft มุ่งมั่นที่จะบรรลุภาวะ Net Zero ภายในปี 2050 ลงทุนพลังงานหมุนเวียน ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและใช้วัสดุที่ยั่งยืน
 • Amazon มุ่งมั่นที่จะบรรลุภาวะ Net Zero ภายในปี 2040 ลงทุนในพลังงานหมุนเวียน ปรับปรุงการใช้พลังงาน ลงทุนในเทคโนโลยีการดักจับและจัดเก็บคาร์บอน

บทสรุปของ Climate Technology ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์

กลยุทธ์การทำ Climate Technology เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หากองค์กรไหนสนใจสามารถติดต่อ Climate Technology Solutions B.V. ได้ เป็นบริษัทใหญ่ที่ให้บริการคำแนะนำและดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอากาศ เพราะในภาคธุรกิจนั้นเป็นส่วนที่ปล่อยก๊าซชนิดนี้มากที่สุด ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึงต้องรับผิดชอบในส่วนของตนให้ได้ โดยใช้แคมเปญ Net Zero โดยส่วนมากแล้วจะมีเป้าหมายภายในปี 2050 นอกจากองค์กรใหญ่แล้วประชาชนทั่วไปหรือบริษัทขนาดเล็ก เช่น ร้านค้า บริษัทรับทําเว็บไซต์ ร้านอาหาร ก็สามารถทำได้เช่นกัน ส่วนเรื่องที่น่าสนใจก็คือ สตาร์ทอัพสาย Climate Tech กำลังเข้าตานักลงทุน นั่นแปลว่าเทคโนโลยีนี้กำลังได้รับความสนใจมากขึ้น