Content Marketing คืออะไร กระตุ้นยอดขายได้ยังไง

Content Marketing คือ

กลยุทธ์ Content Marketing คือ การตลาดด้วยเนื้อหา เป็นกลยุทธ์การตลาดที่เน้นการสร้างและกระจายคอนเทนต์ที่มีคุณค่าและน่าสนใจ เพื่อเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ โดยไม่ใช้โฆษณาตรง Content Marketing ตัวอย่าง ที่ดีจะมุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ ดึงดูดความสนใจและมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกระตุ้นให้เกิด Conversion โดยการกระจายเนื้อหานั้นๆ นิยมผ่านช่องทางออนไลน์ เช่นเว็บไซต์ บล็อก โซเชียลมีเดีย อีเมล วิดีโอ และอื่นๆ ซึ่งเป็นวิธีในการเชื่อมโยงกับลูกค้า พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ของคุณ โดยคำว่า “เนื้อหา” ในที่นี้อาจหมายถึงบทความ บล็อก วิดีโอ ภาพถ่าย อีบุ๊ก พื้นที่เพจพรีเซล รวมถึงเนื้อหาพวกเทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ คำแนะนำ คู่มือ และเรื่องราว ถือเป็นคอนเทนต์ที่ผู้ รับทําเว็บไซต์ WordPress จะต้องให้ความสำคัญ

Digital Marketing กับ Content Marketing คืออะไร

กระบวนการ Content Marketing คือ ส่วนหนึ่งของ Digital Marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด มาดูความเกี่ยวข้องและความต่างของ Digital Marketing กับ Content Marketing มีอะไรบ้าง โดย Digital Marketing เป็นการใช้ช่องทางดิจิทัลในการทำการตลาด เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย อีเมล โฆษณาออนไลน์ เป็นต้น ในขณะที่ Content Marketing คือ การสร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยเนื้อหาเหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบของบทความ วิดีโอ บล็อก อีเมล อินโฟกราฟิก เป็นต้น ซึ่ง Content Marketing มีบทบาทสำคัญในการทำ Digital Marketing เนื่องจากเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์จะช่วยดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและกระตุ้นให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมกับแบรนด์ นอกจากนี้ เนื้อหาเหล่านี้อาจช่วยให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์ได้ง่ายขึ้น

Content Marketing มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

Content Marketing มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

รูปแบบของ Content Marketing คือ การใช้ในการสร้างและกระจายเนื้อหาที่มีคุณค่าเพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ มีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึง มาดูว่ารูปแบบที่นิยมในปัจจุบันของ Content Marketing มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 

  • Promotional Content 

แบบแรกของ Content Marketing คือ เนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

  • Solvable Content 

เนื้อหาที่มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาหรือความท้าทายของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถแก้ปัญหาหรือบรรลุสิ่งที่อยากรู้ได้

  • Video Content

รูปแบบที่นิยมของ Content Marketing คือ เนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆ ที่ผู้ผลิตหรือผู้สร้างคอนเทนต์นั้นต้องการนำเสนออะไรบางอย่างผ่านวิดีโอ สามารถเข้าถึงอารมณ์ได้ง่าย เช่น ขายของบน Tiktok เป็นต้น

  • Real Time Content 

เนื้อหาหรือเรื่องราวที่นำเสนอให้ผู้ชมได้รับรู้ทันทีในเหตุการณ์นั้นๆ โดยไม่มีการนำเนื้อหามาเรียบเรียงหรือตัดต่อใดๆ ทั้งสิ้น สามารถนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ มากมาย เช่น YouTube, Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

  • Album Content

เนื้อหาหรือการเรียบเรียงเรื่องราวเป็นรูปแบบ Content Marketing คือ อัลบั้มที่รวมอยู่ในที่เดียวกัน โดยอัลบั้มนั้นอาจเป็นอัลบั้มเพลง อัลบั้มรูปภาพ หรืออัลบั้มอื่นๆ ก็ได้

  • Question & Answer Content 

เนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆ ที่นำเสนอในรูปแบบของการถามตอบ เพื่อช่วยบอกรายละเอียดสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องมีการติดต่อให้ยุ่งยาก

  • Quote Content 

เนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆ ที่นำเสนอในรูปแบบของคำพูด โดยคำพูดนั้นอาจเป็นคำพูดของบุคคลสำคัญ คำพูดจากวรรณกรรม หรือคำพูดจากเหตุการณ์สำคัญก็ได้

ขั้นตอนการทำ Content Marketing มีอะไรบ้าง

ขั้นตอนการทำ Content Marketing คือ ส่วนสำคัญที่นักการตลาดต้องรู้ โดยคร่าวๆ สามารถแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน มาดูว่ารายละเอียดของกระบวนการ Content Marketing มีอะไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)

ขั้นตอนแรกคือการกำหนดเป้าหมายของการทำ Content Marketing คือ เป้าหมายควรมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ เช่น ต้องการเพิ่มยอดขาย ต้องการเพิ่มการรับรู้แบรนด์ ต้องการเพิ่มฐานข้อมูลลูกค้า เป็นต้น แต่ทางที่ดีควรอยู่ในหลัก SMART ด้วย

ขั้นตอนที่ 2 Landscape Research 

กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจหรืออุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยต่างๆ เช่น เราคือใคร ใครคือลูกค้าของเรา และใครคือคู่แข่ง

ขั้นตอนที่ 3 Brand Voice 

ความรู้สึกเชิงอารมณ์ที่แบรนด์สื่อสารออกมา โดยสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า ความเชื่อ และมุมมองของแบรนด์ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความจดจำและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

ขั้นตอนที่ 4 Buyer Persona & Buyer Journey

ขั้นตอนที่สำคัญในการทำ Content Marketing คือ กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบไปด้วย ระยะ Awareness คือ ลูกค้าตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ระยะ Consideration คือ ลูกค้าเริ่มศึกษาข้อมูล และระยะที่สามคือ Decision หรือลูกค้าตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมนั่นเอง

ขั้นตอนที่ 5 Content Strategy 

แผนงานและแนวทางในการสร้างสรรค์ เผยแพร่ และวัดผลคอนเทนต์ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยเนื้อหาคอนเทนต์นั้น อาจเป็นบทความ วิดีโอ และโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 6 Content Creation 

มาถึงขั้นตอนที่หกของ Content Marketing คือ กระบวนการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำการตลาดดิจิทัล โดยคุณสามารถใช้เครื่องมือ Prompt ในการสร้างเนื้อหาบางอย่างได้

ขั้นตอนที่ 7 Content Promotion 

เป็นกระบวนการเผยแพร่คอนเทนต์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยคอนเทนต์นั้นอาจครอบคลุมถึงบทความ วิดีโอ อินโฟกราฟิก อีเมล โซเชียลมีเดีย เป็นต้น

ตัวอย่าง Content Marketing ที่ประสบความสำเร็จ

Content Marketing มีอะไรบ้าง

ตัวอย่าง Content Marketing คือ ต้นแบบที่ดี แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ตรงประเด็น และสร้างสรรค์ แบรนด์ควรศึกษา Content Marketing ตัวอย่าง พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างถี่ถ้วน เพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ตรงใจและดึงดูดความสนใจได้มากที่สุด

  • ตัวอย่าง ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา

คอนเทนต์ “ก๋วยเตี๋ยวเรือ 10 บาท” ของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา ทำ Content Marketing คือ เผยแพร่บน TikTok และ Facebook และได้รับความนิยมอย่างมาก โดยมียอดวิวมากกว่า 100 ล้านครั้ง สามารถประสบความสำเร็จได้ เนื่องจากตรงประเด็นกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสร้างสรรค์ด้วยการนำเสนอในลักษณะของวิดีโอสั้นๆ ที่กระชับ เข้าใจง่าย

  • ตัวอย่าง HubSpot 

ได้สร้างบล็อกที่ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการตลาดและการขาย บล็อกนี้เป็นที่รู้จักในวงการการตลาด ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความรับรู้ในแบรนด์ของพวกเขา

บทสรุปของ Content Marketing คือ บันไดสู่ความสำเร็จของธุรกิจ

กลยุทธ์ Content Marketing คือ กลยุทธ์การตลาดที่เน้นการสร้างสรรค์ พร้อมนำเสนอสิ่งที่มี “คุณค่า” และสอดคล้องกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้า Content Marketing ตัวอย่าง ของจุดประสงค์ทางการตลาดต่างๆ เช่น การสร้างการรับรู้ การสร้างการมีส่วนร่วม การเพิ่มยอดขายออนไลน์ เป็นต้น การตลาดคอนเทนต์แตกต่างจากการทำโฆษณาตรงที่ Content Marketing มุ่งเน้นที่จะนำเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์และน่าสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่ได้เน้น การโน้มน้าวใจ หรือขายของโดยตรง ด้วยเหตุนี้ Content Marketing จึงมักได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มเป้าหมายมากกว่าการทำโฆษณา