Generative AI คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อนักครีเอเตอร์

generative ai

โปรแกรม Generative AI เป็นเครื่องมือเอไอมาแรงในยุคปัจจุบัน เป็นตัวช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี ในสายงานครีเอเตอร์น่าจะต้องเคยเจอกับหาสมองตันผลิตผลงานออกมาไม่ได้กันมาบ้าง ถ้าหากเรามีเครื่องมือเหล่านี้มาช่วยแบ่งเบาภาระในจุดนี้ได้ก็คงจะดีไม่น้อย ซึ่ง Generative AI คือ ระบบเอไอที่จะเข้ามาช่วยในการสร้างไอเดียใหม่ๆ ได้มากขึ้น เพียงแค่เราใส่ไอเดียคร่าวๆ เข้าไปก็สามารถผลิตงานออกมาให้เราได้ ถือเป็นตัวช่วยที่ดีต่อนักครีเอเตอร์จริงๆ แถมเครื่องนี้ก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ช่วยลดในเรื่องของเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพของผลงานได้

Generative AI คืออะไร

เครื่องมือ Generative AI เป็นการพัฒนาที่มีความท้าทายต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นเครื่องมือที่อาจเข้ามาแทนที่ในอนาคต แต่ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการใช้งาน Generative AI คือ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือมนุษย์ สร้างคอนเทนต์ใหม่ด้วยการใช้รูปแบบภาษาสมัยใหม่ ที่มีการใช้ภาษาความใกล้เคียงกับความเป็นมนุษย์อย่างมาก เพียงแค่เราทำการกำหนด Keyword และข้อกำหนดสำหรับทิศทางที่ต้องการสร้างคอนเทนต์เข้าไปเท่านั้น มีการพัฒนาภายใต้ Foundation models มีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ Deep Learning และ Neural Networks ในการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และสมจริงเทียบเท่ากับมนุษย์มากขึ้น

ข้อจำกัดของ generative ai

Generative AI ใช้ทำอะไร มีประโยชน์อะไรบ้าง

เราใช้ Generative AI ทำงานได้หลายประเภท เช่น การสร้างรูปภาพ วิดีโอ หรือเสียงที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติ การสร้างเกม หรือแม้แต่การสร้างข้อความหรือบทความที่มีความสมจริงเทียบเท่ากับมนุษย์ เรารู้กันไปแล้วว่า Generative AI คือ เอไอที่ช่วยเหลือด้านการงาน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการทำงานลงไปได้มาก การใช้ Generative AI ยังช่วยให้คนที่ไม่มีความชำนาญเฉพาะทางสามารถทำงานได้ง่ายมากขึ้น ช่วยทำให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยให้องค์กรประหยัดงบประมาณในการจ้างพนักงานเป็นจำนวนมากได้อีกด้วย

generative ai คือ

Generative AI เด่นด้านไหน แตกต่างกับ Chat GPT อย่างไร

ความโดดเด่นของ Generative AI เก่งในการสร้างเนื้อหาใหม่ๆ โดยอิงจากแบบฉบับ (Template) หรือข้อมูลเข้า (Input Data) ที่มีอยู่ โดยสามารถสร้างเนื้อหาได้หลายประเภท ซึ่งความแตกต่างของ Chat GPT กับ Generative AI คือ ความครอบคลุมในการทำงานหลายๆ มีด้านที่เหมือนกันตรงที่เป็นเลขาส่วนตัวของเรา แต่ตัว Generative AI จะมีความสามารถแบบเฉพาะด้านมากกว่า ดังต่อไปนี้

 

 • การสร้างรูปภาพและวิดีโอ

Generative AI สามารถสร้างภาพและวิดีโอที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติได้ เช่น ภาพสัตว์ ภาพสถาปัตยกรรม หรือภาพประทับใจ โดยใช้โมเดล Deep Learning เพื่อจำแนกและสร้างรูปภาพต่างๆ

 

 • การสร้างเสียง

การสร้างเสียงที่คล้ายคลึงกับเสียงจริงได้เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Generative AI เช่น การสร้างเสียงดนตรี การสร้างเสียงล้อเลียน หรือเสียงประกอบในภาพยนตร์ โดยใช้โมเดล Deep Learning เพื่อจำแนกและสร้างเสียงต่างๆ

 

 • การสร้างข้อความและบทความ

Generative AI สามารถสร้างข้อความและบทความที่มีความสมจริงเทียบเท่ากับมนุษย์ได้ เช่น การสร้างข้อความโฆษณา หรือบทความนิยาย โดยใช้โมเดล Natural Language Processing (NLP) เพื่อวิเคราะห์และสร้างข้อความต่างๆ

 

 • การสร้างเกม

การสร้างเกมที่มีความสมจริงเป็นอีกหนึ่งความสามารถของ Generative AI ฝีมือการสร้างเทียบเท่ากับมนุษย์ได้เลย เช่น การสร้างโลกเสมือน หรือตัวละครในเกม โดยใช้โมเดล Deep Learning เพื่อวิเคราะห์และสร้างสิ่งต่างๆ ในเกม

อาชีพที่ใช้ Generative AI

Generative AI เหมาะกับอาชีพแบบไหน

เครื่องมือ Generative AI เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในสายอาชีพที่ต้องการสร้างเนื้อหาใหม่ๆ และต้องการลดเวลาในการสร้างข้อความหรือบทความ Generative AI คือ ความสามารถในการสร้างเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ อาชีพที่เหมาะสม มีดังนี้

 

 • นักการตลาด (Marketer)

บริษัทรับทำการตลาดออนไลน์ ที่ทำงานเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาโฆษณาที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มยอดขาย การใช้ Generative AI จะช่วยให้นักการตลาดสร้างเนื้อหาโฆษณาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 • นักเขียน (Writer)

การเขียนบทความ นิยาย หรือเนื้อหาอื่นๆ ด้วยการใช้ Generative AI จะช่วยให้นักเขียนสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น

 

 • นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)

การออกแบบภาพประกอบ โลโก้ และงานอื่นๆ จากการใช้ Generative AI จะช่วยให้นักออกแบบกราฟิกสร้างภาพได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูง โดยที่ไม่ต้องมีทักษะด้านการออกแบบและใช้เครื่องมือ

 

 • นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)

ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน การใช้ Generative AI จะช่วยให้นักพัฒนาสร้างเนื้อหาเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูง

ข้อจำกัดของ generative ai

ข้อดีและข้อจำกัดของ Generative AI มีอะไรบ้าง

มาดูว่า Generative AI มีข้อดีและข้อจำกัดอะไร เพื่อให้นักครีเอเตอร์ได้รู้ก่อนใช้งานจริง แม้ว่า Generative AI คือ ความสามารถที่สุดยอดด้านเทคโนโลยี แต่ทุกอย่างย่อมมีข้อจำกัด ดังต่อไปนี้

ข้อดีของ Generative AI

 • Generative AI สามารถสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถเรียนรู้จากข้อมูลและโมเดลที่มีอยู่แล้ว ทำให้สามารถสร้างเนื้อหาได้โดยไม่ต้องใช้เวลามากในการสร้างเนื้อหาด้วยมือ
 • ด้วยความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย Generative AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยลดภาระงานของมนุษย์ได้ เช่น สร้างเนื้อหาเว็บไซต์ บทความ ข่าวสาร หรือเนื้อหาสื่อต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
 • Generative AI สามารถปรับปรุงโมเดลของตนได้โดยการเรียนรู้ข้อมูลที่เข้ามาใหม่ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลได้อย่างไม่มีสิ้นสุด
 • การใช้ Generative AI จะช่วยลดเวลาในการสร้างเนื้อหา และลดความเสี่ยงในการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการสร้างเนื้อหาโดย Generative AI เป็นการสร้างเนื้อหาที่เป็นไปตามหลักภาษาทำให้ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ได้

ข้อจำกัดของ Generative AI 

 • การใช้ Generative AI ถึงแม้จะมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแต่ก็ขาดความเข้าใจแบบมนุษย์ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่สามารถใช้ได้ในบางกรณีหรือไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • Generative AI อาจสร้างเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมเหตุสมผล ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขก่อนนำไปใช้งานจริง
 • เนื้อหาที่ Generative AI ผลิตออกมาหากข้อมูลต้นทางไม่ถูกต้อง เนื้อหาที่เราจะได้รับก็จะผิดไปด้วย
 • การใช้ Generative AI อาจมีความซับซ้อนในการสร้างและการปรับแต่งผลงาน ซึ่งอาจต้องใช้ทรัพยากร และเวลามากกว่าการสร้างเนื้อหาด้วยมือ

บทสรุปของ Generative AI เทคโนโลยีชั้นยอดของนักครีเอเตอร์

การใช้ Generative AI ช่วยในการสร้างเนื้อหาสำหรับผลิตบทความให้กับเราได้ แต่สำหรับ บริษัทรับทําเว็บไซต์ การทำการตลาดออนไลน์ รวมไปถึงการทำ SEO ก็ยังคงมีข้อจำกัดอยู่ Generative AI คือ เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในอนาคต สามารถใช้งานได้หลากหลาย หากคุณไม่ต้องการที่จะปวดหัวกับการผลิตเนื้อหาบทความที่มีคุณภาพตามหลัก SEO ทางบริษัท ACE Digital Marketing ก็มีความยินดีที่จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้ให้ สามารถปรึกษาผ่านทาง Line@ ได้ฟรี!!